wanna check in?

   For regular tours and general information

   +374 94 362131

   +374 91 362131

   +374 41 362131

   +374 11 362131

   For incoming tour packages

   +374 41 362131

   For outgoing tour packages

   +374 11 362131

   +374 98 362131

   GUIDE TRAINING COURSE 6

   We guarantee job to the best participants!

   Start: 01.10.18
   End: 31.01.19

   CONTACT US

   THE TRAINING WILL BE CONDUCTED BY:

   We guarantee:

   – fundamental knowledge of guiding within 48 theoretical and 4 practical lessons,

   – provision of work in our company for the best participants,

   – total refund of  all money in case you find the course  ineffective for you.

    

   The course includes:

   – class meetings,

   – city tour and visits to museums,

   – visits to the sights of interest, which helps to fix the studied subjects through practical methods.

    

   5 reasons why you should participate in this course:

   1. practical studies

   2. the material is taught by the best specialists of the field

   3. classes are in the evenings

   4. practical experience in the frames of this course

   5. the best participants are guaranteed to get job in our company

    

   As a result

   In a short period of time you will gain a new profession and, obtaining relevant qualifications, you will have an enjoyable and lucrative job in today’s rapidly developing tourism field.

    

   List of subjects

   • Regional geography of Armenia:

   • geography of Armenia
   • geology
   • economy
   • flora and fauna

   • Armenian culture:

   • armenian architecture
   • art History
   • history of religion and church

   • History of Armenia

   • the old ages
   • the Middle ages
   • new and modern ages

    

   • Basics of guiding:

   • ethics of guides
   • types of tourism
   • designing of itinerary

    

   Additional information:

   -the price of the practical lessons is 10.000AMD
   -in case of advance full payment a discount on 10.000AMD (the cost of practical training) will be done

   MONTHLY COURSE FEE

   35.000

   25.000

   FAQ

   What will I gain from this course?

   The participating in this course will help you to gain a new profession, and the best participants will be provided with job in ONE WAY TOUR.

   What time do the lessons start and what the duration is?

   Classes start in the evenings and last for 2 hours.

   How can I participate in?

   If you want to participate, click on the button ''REGISTRATION'', fill in the application form and send. Otherwise you can register for one free class by clicking on the button ‘’JOIN FOR FREE’’.

   David Mikayelyan
   5 stars -
   Շատ գոհ եմ ONE WAY-ի կողմից կազմակերպած զբոսավարների դասընթացներից: 4 ամիս է ինչ հաճախում եմ դասընթացներին, արդեն տիրապետում եմ բավականին մեծ ինֆորմացիայի (աշխարհագրություն, պատմություն, ճարտարապետութ...

   see the whole

   Ann Ann
   5 stars -
   Մասնակցելով ONE WAY Tour-ի կազմակերպած <<Զբոսավարների պատրաստման>> դասընթացին ստացել եմ լիարժեք գիտելիքներ բոլոր առարկաներից,որի համար շնորհակալությունս եմ հայտնում դասավանդողներին,իսկ պրակտիկ դասերի...

   see the whole

   Gayane Shirinyan
   5 stars -
   Մասնակցել եմ ONE WAY TOUR-ի կազմակերպած զբոսավարների դասընթացին և ձեռք եմ բերել այնպիսի գիտելիքներ ,որոնք ինձ ստիպեցին էլ ավելի սիրել մեր երկիրն ու մեր պատմությունը:Դասավանդում են ամենալավ ու փորձառո...

   see the whole

   Ararat Hunanyan
   5 stars -
   Այս տարվա փետրվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում մասնակցել եմ ONE WAY TOUR-ի կողմից կազմակերպված <<Զբոսավարների պատրաստման դասընթաց>>-ին և դասընթացից հետո շուրջ մեկ ամիս անվճար հիմունքներով անցկացվ...

   see the whole

   Anahit Manukyan
   5 stars -
   Մասնակցել եմ One Way tour-ի կազմակերպած զբոսվարների դասնթացին և շատ շնորհակալ են One Way tour-ին և մեր դասախոսներն 4 անսվա ընթացքում ավելի շատ չանաչեցի և սիրեցի իմ երկիրը,և այժմ աշխատում եմ և շատ գոհ ...

   see the whole

   Previous participants

   Previous courses

   SHARE IT !

   FEATURED TOURS 2018