wanna check in?

   ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

   Այստեղ ONE WAY TRAINING-ն առաջարկում է ծանոթանալ ընկերության կողմից կազմակերպվող դասընթացների ցանկին, որոնց մասնակցելով, կկարողանաք բացահայտել Ձեր կարողությունները նոր ոլորտներում և ձեռք բերել նոր մասնագիտություն: 

   ՆԵՐԳՆԱ ՏՈՒՐ ՄԵՆԵՋԵՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

   Դասընթացի արդյունքում Դուք կկարողանաք մշակել զբոսաշրջային երթուղիներ և փաթեթներ և կտիրապետեք զբոսաշրջային փաթեթի բաղադրիչբերը լրացնելու...

   ԱՎԵԼԻՆ

   ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 4

   Դասընթացի արդյունքում Դուք կարճ ժամանակահատվածում ձեռք կբերեք նոր մասնագիտություն և, ստանալով համապատասխան որակավորում...

   ԱՎԵԼԻՆ